неделя , 24 септември 2023

Децата с аутизъм имат нужда от специални родителски подходи

Децата с аутизъм се нуждаят от грижата, любовта и закрилата на близките си както всички останали деца. Родителите на аутистични деца, обаче са поставени пред много по-големи предизвикателства и трудности при отглеждане им. На първо място това е приемането на различието на тези деца, създаване на специална жизнена среда за тях, както и усвояването на специални методи за комуникация с тях и организиране на времето им с цел подпомагане на по-доброто им развитие.

Аутистичните деца са много раними и беззащитни пред обкъжаващия ги свят и поради тази причина тяхното жизнено пространство се нуждае от особена специална организация и придобива терапевтична значимостза тях. Важно е детската стая да е комфортно за детето място, където то да се чувства сигурно. Една от най-важните характеристики на мястото, където живее детето е неговата безопастност – отстраняване на всички предмети с които детето би могло да се нарани. На второ място – това е уюта и комфортността на стаята. Добре е ако може стаята да е в приятни, успокояващи тонове, електрическото осветление да е меко и не остро за очите. На трето място е необходимо правилното оборудване с детски игри и играчки, чийто подбор е от изключително значение за психическото развитие на децата с аутизъм. Нужни са разннобразни по вид играчки – дървени и пластмасови строителни набори и конструктори, звучащи играчки и набор игрови музикални инструменти, игри за развитие на фината моторика — мозайки, дървени мъниста, игри с шнурчета, разрезни картинки, рамки на Монтесори, играчки за сюжетно-ролеви игри — кукли, меки и гумени играчки, машинки, куклена къща и други. Освен това детето трябва да има материали за творчество:цветни моливи и флумастери, акварелни бои, пастели, цветна хартия и картон, пластелин и т.н. Трябва да се обърне внимание и на физическото развитие на детето, като се набавят на детето разнообразни топки, обръчи, въжета за скачане и други.

Много е важно как ще бъдат подредени детските играчки в собственото пространство на детето – добре е играчките да са малко на брой, но разнообразни по фунционалност и да бъдат подредени по големина, цвят, текстура. Така се създава чувство на ред у детето и по-голяма подреденост на неговия свят – нещо особено важно за детето с аутизъм, както и се дава възможност на детето да изучава по-лесно заобикалящата го среда.

Родителите прекарват повече време с децата си отколкото специалистите и в този смисъл попадат в най-различни житейски ситуации, в които е възможно да изпитат затруднения в общуването със своите деца. Тъй като тези деца имат трудности в адаптирането към нова, непозната среда и усвояването на нови умения е необходимо спазването на някои специфични правила и похвати от страна на родителите в ежедневието.

Повторяемостта на събитията и действията е от изключително значение за аутистичното дете. Това внася сигурност и спокойстие в неговия свят. Тъй като повечето деца с аутизъм не могат да общуват, за тях е трудно да разчетат и посланията на възрастните към тях, което ги обърква и води до нервни сривове, агресивно и предизвикателно поведение. Ето защо е изключително необходимо родителите да внесат някаква предвидимост в живота на детето, която то да разбере – това може да стане чрез изготвяне на дневен режим на детето, включващ обичайните събития по дни и часове. Тъй като децата с аутизъм възприемат много добре картинен материал родителите могат да създадат “програма с картинки”, описваща основните дейности на детето през деня и да я закачат на видимо за него място. Може да поставят начало и край на дейностите му – чрез кратка мелодия, жест, таймер. Децата трябва да се предупреждават също така предварително за предстоящи промени или посещения на нови места – чрез показване на снимки или филми на новото място.

При трудности от страна на родителите за комуникация със своите деца с аутизъм, овладяване на тяхното поведение или изготвяне на режим за ежедневието им, родителите могат да се обърнат за консултация към психолог, специализирал работа с деца с аутизъм. Той ще им помогне за точно определяне на особеностите и нуждите на детето, ще оцени неговите дефицити и силни страни, ще изготви специална програма за работа с детето, включваща различни дейности, която родителите могат да ползват в домашна среда, както и при разходки навън.

Scroll To Top