петък , 29 септември 2023
  • "Щастието не е крайна спирка, то е начин на пътуване..."

За мен

Галена Грозданова

ОБРАЗОВАНИЕ:

2002 г. – Средно образование в ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр Стара Загора

2006 г. – Висше образование – бакалавърска степен, във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, специалност – психология. Срок на обучение – 4 години. Специализация – педагогическа правоспособност – учител по психология. Специализация – съдебни експертизи.

2009 г. – Висше образование – магистърска степен, в Нов Български Университет – гр. София, специалност – клинична психология (психоаналитична перспектива). Срок на обучение – 3 години.

СЛЕДДИПЛОМНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:

2009 г. – Обучение на тема: „Майсторство във фокусирания към решения подход”

2009 г. – 2010 г. – Обучение в базисно ниво по позитивна психотерапия – Дружество по позитивна психотерапия в България – www.dppb.org


Юни 2010 г. – до момента – Обучение в майсторско ниво по позитивна психотерапия – Дружество по позитивна психотерапия в България – www.dppb.org


2010 г. – Обучение на тема: „Игрова терапия при детски страхове”


2010 г. – Обучение на тема: „Рисунката в терапията с деца”


2010 г. – Обучение на тема: „Педагогически подходи и съвременни терапевтични модели при работа с деца с аутизъм и родителите им”


2010 г. – Обучение на тема: „Аутистичното дете – особености в комуникацията, поведението и възприятията. Особености при планирането на работата с аутистично дете”


2010 г. – Обучение на тема: „Обучение за работа на мултидисциплинарен екип с деца с генерализирани разстройства в развитието и с родителите им.”


2011 г. – Обучение на тема: „Адлериански подход при възпитанието на децата”


2011 г. – Обучение на тема: „Стандарти за реализиране на терапевтични интервенции при деца с аутистични разстройства и произтичащите от тях условия за добра практика”


2011 г. – Обучение на тема: „Приложение на Система за комуникация чрез размяна на картинки в работата с деца със специални образователни потребности”


2012 г. – Обучение на тема: „Комуникации и социална реципрочност при деца от аутистичния спектър”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

2007 г. – 2008 г. – Клиничен психолог – стажант към МВР Болница – гр. София, магистърски стаж.

2009 г. – 2010 г. – Клиничен психолог – проект „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им” към Гражданско сдружение „Алтернатива 55”


2010 г. – Психолог към Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Гълъбово


2010 г. – 2011 г. – Психолог към Център за настаняване от семеен тип – „Малък групов дом”, гр.Стара Загора


2011 г. – Клиничен психолог – проект – “Център за работа с деца с генерализирано разстройство в развитието” към Гражданско сдружение «Алтернатива 55»


2011 г. – 2012 г. – Клиничен психолог към Център за социална рехабилитация и интеграция за деца “Алтернатива” към Гражданско сдружение “Алтернатива 55”


2013 г. – до момента – Частна практика

Scroll To Top